ภาพกิจกรรม
อบรมจริยธรรมในชีวิตประจำวัน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "จริยธรรมในชีวิตประจำวัน"  จัดโดยฝ่ายจิตตาภิบาล  โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ  การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าอีก 5 คน ได้แบ่งปันการใช้หนังสือแผนการสอนวิชาจริยศึกษา มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หนังสือจริยศึกษา ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา 

 แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

http://www.kamsonbkk.com/concern-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/10164-mary-1

 

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2565,16:03   อ่าน 157 ครั้ง