ภาพกิจกรรม
อบรม หลักสูตรสมรรถนะ

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "หลักสูตรสมรรถนะ"  จัดโดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ  การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร์  และอาจารย์ อำพร แสนทาวงศ์  มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำหลักสูตรสมรรถนะ   ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2565,15:02   อ่าน 153 ครั้ง