ภาพกิจกรรม
นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,15:18   อ่าน 55 ครั้ง